top of page
LKLASTER - GEO MAPS - USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

LKlaster - Legnicki Klaster Wodoru i Energii

Kolejny klaster na Dolnym Śląsku 

 

Dzień 20 kwietnia 2023 r. zapisał się w kalendarzu Gmin:

Krotoszyce, Chojnów, Prochowice i Ruja.

To dziś została podpisana umowa LKlastra tworząca nową strukturę

Legnickiego Klastra Wodoru i Energii.

 

Nic tak nie przyspiesza transformacji energetycznej jak ekonomia, która zmusza nas do pilnych działań. Województwo dolnośląskie jako pierwsze i jak do tej pory jedyne wprowadziło strategię energetyczną, skąd wywodzi się jeden z pierwszych i modelowych klastrów w Polsce i w Unii Europejskiej.

Dziś tworzony klaster wzorował się na systemie ZKlastra, bo jeśli coś już dobrze funkcjonuje, to warto skorzystać z dotychczasowych rozwiązań. Wprowadzany jest model oparty na współpracy samorządów, biznesu i instytucji naukowych.

 

Jednym z najważniejszych celów budowy nowej społeczności energetycznej LKlastra Legnickiego Klastra Wodoru i Energii jest wizja niezależności energetycznej poprzez stworzenie systemu energii rozproszonej.

Image by Sven Mieke
bottom of page